Restaurering af en ejendom er ofte et omfattende arbejde. Vi har stor erfaring i at hjælpe folk med både at udbedre småskader på gammelt træværk og med at nedsætte varmeregningen ved at isætte termoruder/energi-termoruder eller forsatsvinduer (se side under vinduer).

Vi hjælper gerne med råd og vejledning omkring restaurering af gamle vinduer og træværk. Vi skifter råd-angrebne sprosser og bundstykker, eller vi isætter nye vinduer der ligner de gamle.

Et tilbagevendende problem i gamle huse med enkeltlagsglas er varmeregningen - men også dét er der råd for.

En god hjælp er et par forsatsvinduer fremstillet på mål og som falder godt ind med de eksisterende vinduer. Man kan også vælge termoruder, og her er ét af vores specialer udskiftning af enkeltruder med termoglas i de gamle rammer.

Vi er gammeldags udlærte glarmestre, som har lært faget fra bunden. Vi har derfor stor ekspertise i at føre ting tilbage til deres oprindelige udseende. Vi står gerne til rådighed med råd og vejledning i valg af materialer, metoder og muligheder. Vi tilstræber at overholde de retningslinier som Raadvad centeret foreskriver.

RESTAURERING AF GAMLE BILLEDRAMMER

Vi restaurerer også gamle billedrammer med ornamenter etc., idet vi har en dygtig stukatør tilknyttet firmaet. Det er selvfølgelig lidt kostbart pga. tidsfaktoren, men hvem kan sætte pris på affektionsværdien af et arvestykke ?