F&P (Forsikring og Pension) har udarbejdet et klassificeringssystem - SKAFOR (Dansk Forening for Skadesforsikring) - for sikringsniveauer som kravspecifikation i forsikringsvurderinger.

Vi er SKAFOR godkendte til montering og udstedelse af en installationserklæring i alle 4 SKAFOR klasser.

Når vi udsteder en installationserklæring for Deres butik/hjem, garanterer vi at Deres butik/hjem opfylder de krav forsikringsselskabet har sat for en given SKAFOR klasse. Derfor opstår der ikke tvivlsspørgsmål omkring dækningen efter et eventuelt indbrud.

En SKAFOR sikring af Deres butik/hjem kan bestå af alt lige fra låsebeslag til isætning af sikringsglas og sikkerhedsgitter.

Sikringsglas (panserglas) er opbygget af glas og polycarbonat og er beregnet til at hæmme/standse gennemtrængning. Vi er SKAFOR godkendt til at montere sikringsglas og karme i alle 4 sikrings-klasser.

Vi er lagerførende forhandler af det SKAFOR godkendte sikkerhedsgittersystem TS-100.

Vi sørger for en hurtig og smertefri opsætning ved både erhverv og private. TS System tilpasses nemt eksisterende vinduer/døre i mange forskellige variationer. Systemet er enkelt i brug og meget diskret når det er monteret. TS System er godkendt i blå klasse.

For at noget kan blive godkendt i en bestemt SKAFOR klasse, skal det opfylde de krav der stilles i en given klasse. Kravene i de 4 sikringsklasser er:

Sikringsklasse RØD:
En SKAFOR-klassificering der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være sikker.

Sikringsklasse BLÅ:
En SKAFOR-klassificering der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at have standsende effekt.

Sikringsklasse GRØN:
En SKAFOR-klassificering der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være hindrende.

Sikringsklasse GUL:
En SKAFOR-klassificering der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være hæmmende.